Poate așa se va circula mai lejer, fără atâta înghesuială.