Obligativitatea folosirii ștampilei a fost eliminată pentru persoanele juridice de drept privat sau pentru entitățile fără personalitate juridică din 30 iulie 2017.

În practică, nimeni și nimic nu îți interzice să mai folosești ștampila, doar că folosirea acesteia ține mai mult de încredere și de imagine.

Deși, la prima vedere, această măsură pare a nu avea logică, în practică îți dă mai multă libertate în a transmite documente la distanță prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare.

Semnătura electronică este cea care va înlocui în viitor ștampila ca și utilitate.